Komornicy oferują różnorodne usługi związane głównie z egzekwowaniem zobowiązań pieniężnych, długów oraz związanych z tym działań.

Ich działania są ukierunkowane na zapewnienie wykonania wyroków sądowych oraz ściągnięcie należności w sposób zgodny z prawem.

Jakie usługi oferuje komornik

Komornik sądowy jako pośrednik w rozwiązaniach prawnych

Egzekucja komornicza to jedna z głównych usług, którą świadczy komornik. Na podstawie tytułu wykonawczego, takiego jak wyrok sądowy, nakaz zapłaty czy umowa, komornik ma prawo do dokonywania zajęć majątku dłużnika. To może obejmować ruchomości, nieruchomości, pojazdy, konta bankowe czy wynagrodzenie. Zajęty majątek może zostać sprzedany, a uzyskane środki służą spłacie długu na poczet wierzyciela. Przed przystąpieniem do egzekucji komornik może podejmować działania windykacyjne, które mają na celu dobrowolne uregulowanie zobowiązania przez dłużnika. To może obejmować kontaktowanie się z dłużnikiem, negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia, próby zawarcia ugody czy ustalania planu spłat.

Komornik może dokonać zajęcia części wynagrodzenia dłużnika w celu spłaty zobowiązania. Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia regularną spłatę długu, co jest korzystne dla obu stron. Gdy zajęte mienie ma być sprzedane w celu spłaty długu, komornik organizuje licytacje. Mogą to być licytacje ruchomości, nieruchomości czy innych wartościowych przedmiotów. Licytacje są ogólnie dostępne i zgodne z prawem. Jeśli dłużnik nie posiada majątku, który można by zająć, komornik może spróbować sprzedać zastawione przedmioty lub inny majątek, na którym istnieje uchwała sądowa.

Komornik ma prawo do zajęcia środków znajdujących się na koncie bankowym dłużnika. To skuteczny sposób na odzyskanie zaległych należności. Komornik dokonuje także doręczeń akt i pism sądowych, które są ważnym elementem procesu sądowego. Zapewnia to prawidłowy tok postępowania. Na stronie https://komornik-zielinska.pl/ można zapoznać się z informacjami na temat usług komornika sądowego z Warszawy. Komornik może przeprowadzić dokładne badanie sytuacji majątkowej dłużnika, aby określić, które składniki majątku mogą zostać zajęte. W niektórych przypadkach komornicy udzielają dłużnikom i wierzycielom porad prawnych związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz możliwościami uregulowania zobowiązań.