W przypadku eksportu oraz importu towarów możemy spotkać się także z tranzytem, jest to sytuacja kiedy przewożony towar przejeżdża jedynie przez terytorium danego państwa, nie będzie w nim sprzedawany.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku tranzytu również będą występowały pewne formalności. Tranzyt często występuje w przypadku, kiedy towary eksportujemy do odległych krajów, przykładowo do Azji czy Afryki.

Tranzyt podczas eksportu i importu towarów

Jak przebiega procedura tranzytu?

Zastosowanie procedury tranzytowej będzie obniżało koszty administracyjne czy też pozostałe koszty związane z cłem, w tym przypadku należy przedstawić dokumenty T1 lub T2. W przypadku transmitowania towarów przez teren Unii Europejskiej następuje zawieszenie należności podatkowych, celnych czy też innych opłat na czas tranzytu z urzędu celnego do miejsca przeznaczenia. Dzięki temu przemieszczanie towarów pomiędzy poszczególnymi krajami jest znacznie ułatwione, w tym przypadku występuje Urząd Celny wyjścia, urząd tranzytowy, przeznaczenia oraz zabezpieczenia.

W tym przypadku powinniśmy zwrócić uwagę na całą potrzebną dokumentację, dodatkowo należy zwrócić także uwagę na komunikaty w tranzytowym systemie komputerowym NCTS2. Chcąc przewozić towar tranzytem powinniśmy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie celnym, często robią to firmy zajmujące się logistyką, właściciele towarów mogą upoważnić firmę logistyczną, transportową do składania różnego typu dokumentów w ich imieniu. Znacznie ułatwi to załatwienie wszystkich formalności, przewóz towarów pomiędzy różnymi krajami jest obecnie znacznie ułatwiony dzięki możliwości zastosowania dokumentów elektronicznych. W Unii Europejskiej stosowane są wspólne procedury tranzytowe, może występować także obowiązek wpłaty na poczet zabezpieczenia ewentualnego długu, może być to depozyt w gotówce lub też zobowiązanie ze strony instytucji finansowej, banku, które w tym przypadku będzie gwarantem wypłacalności.

Więcej na temat funkcjonowania tranzytu możemy przeczytać na stronie internetowej https://daumanlogistics.pl/jak-funkcjonuje-tranzyt/, dowiemy się czym jest procedura tranzytu wewnętrznego oraz procedura tranzytu zewnętrznego. W artykule opisano także czym jest status celny towarów, oraz jakie dokumenty przewozowe należy przedstawić.