Celem produktów agrochemii jest ochrona roślin przed szkodnikami, chwastami i chorobami, które mogą przyczyniać się do niszczenia całych upraw lub znacznej ich części.

Obecnie z powodu tych zagrożeń co roku niszczonych jest do 40 procent potencjalnych upraw roślin na świecie. Bez użycia środków ochrony roślin odsetek ten mógłby się szybko podwoić. Z tego powodu wszyscy rolnicy używają fungicydów, herbicydów oraz insektycydów, aby chronić swoje uprawy przed zniszczeniem i ustrzec się strat finansowych.

Dlaczego rolnicy stosują środki ochrony roślin?

Zagrożeniem dla upraw rzepaku może stanowić słodyszek rzepakowy

Rolnicy używając preparatów agrochemicznych powstrzymują pewne zagrożenia, pozwalając większej liczbie roślin na dalszy wzrost. Zastosowane w odpowiednim czasie insektycydy mogą trzymać szkodniki owadzie, takie jak słodyszek rzepakowy, z dala od upraw, jednocześnie chroniąc rośliny przed chwastami i chorobami, które mogą znacznie zmniejszyć plony. Należy pamiętać, że wiele owadów przenosi patogeny, które mogą zaatakować plony i spowodować dodatkowe straty, jeśli rozwinie się choroba. Musimy wtedy dodatkowo zastosować fungicydy, aby ocalić choć część plonów. Dlatego zwalczanie owadów na polu ma tak duże znaczenia dla rolnictwa, ponieważ inaczej musimy liczyć się ze stratami finansowymi, kiedy plony nie będą tak wysokie, jak zakładamy.

Zastosowanie insektycydów przyniesie wiele korzyści rolnikom, którzy mogą osiągać większe zyski, gdy są w stanie chronić swoje uprawy bez konieczności samodzielnego wyrywania chwastów lub usuwania szkodników z pól. Zmniejszamy w ten sposób nie tylko straty, ale i nakłady pracy, aby zebrać wyższe plony. Rośliny uprawne są każdego dnia narażone na liczne zagrożenia, takie jak choroby, chwasty czy insekty, które mogą spowodować znaczne straty w zbiorach. Dodatkowo po zbiorach, podczas magazynowania, również powinniśmy odpowiednio chronić plony przed szkodnikami i chorobami.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo rozpoznać i zwalczać szkodniki owadzie, takie jak słodyszek w rzepaku, przeczytaj artykuł na stronie https://miedzymiedzami.com/artykul/czy-ochrona-rzepaku-moze-byc-bardziej-oplacalna. Dzięki temu możemy w porę zareagować i zastosować odpowiedni insektycyd. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność owadów na rzepaku po dość ciepłej i łagodnej zimie, kiedy większość szkodników przetrwała i może stanowić zagrożenie dla plonów.