Komornicy sądowi są wyspecjalizowanymi urzędnikami państwowymi mającymi prawo do wykonywania wielu różnych, istotnych czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz zabezpieczającym.

Tacy fachowcy są odpowiedzialny za realizację różnego typu orzeczeń sądowych i tytułów wykonawczych. Oprócz tego trudnią się realizacją sądowych postanowień o zabezpieczeniu spadku czy też dokonują spisu inwentarza. Poza tym działania komorników mogą również obejmować czynności z zakresu dostarczania korespondencji sądowej, sporządzania protokołów stanu faktycznego czy też zarządzania dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym.

Korespondencja i jej doręczanie przez komornika sądowego

Co warto wiedzieć o dostarczaniu korespondencji przez komornika sądowego?

Na wniosek sądu lub powoda zobowiązanego przez sąd, komornik ma obowiązek osobistego dostarczenia adresatowi różnego typu pism i zawiadomień sądowych, procesowych oraz pozostałych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem daty. Dodatkowo komornik ma możliwość stwierdzenia, że adresat nie mieszka w danym miejscu. Komornik ma obowiązek osobistego dostarczenia korespondencji w okresie 14 dni od otrzymania zlecenia tego rodzaju. Taka czynność kosztuje 60 zł.

Jeśli podczas próby doręczenia danej korespondencji nie udało się zastać adresata, wówczas komornik ma za zadanie ustalenie czy taka osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może przepytywać innych mieszkańców danego lokalu lub domu albo sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia. Jeśli nie udało się zastać adresata mieszkającego pod danym adresem, wówczas komornik umieszcza w skrzynce pocztowej odpowiednie zawiadomienie o próbie doręczenia z adnotacją o możliwości odebrania korespondencji w kancelarii komorniczej. Jeżeli adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, wówczas przesyłka wraca do nadawcy z odpowiednią informacją.

Czynnościami przedstawionymi wyżej zajmuje się między innymi kancelaria komornicza katowice, a także inne kancelarie komornicze działające przy odpowiednich sądach rejonowych w różnych regionach Polski. Dość często adresaci specjalnie unikają odbierania listów i pism, dlatego dobrym pomysłem jest pomoc komornika, który posiada więcej praw i charakteryzuje się wyższą skutecznością dostarczania korespondencji.