Miesiąc: wrzesień 2023

Jakie usługi oferuje komornik

Komornicy oferują różnorodne usługi związane głównie z egzekwowaniem zobowiązań pieniężnych, długów oraz związanych z tym działań. Ich działania są ukierunkowane na zapewnienie wykonania wyroków sądowych oraz ściągnięcie należności w sposób…