Rozwój rynku usług prawniczych sprawił, że coraz łatwiej uzyskać pomoc wysokiej klasy specjalisty. Mimo to, wciąż wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że rolą adwokata jest jedynie reprezentacja przed sądem. Oczywiście, dokonując wyboru obrońcy lub pełnomocnika, klient nie ma pełnej swobody wyboru osoby, która będzie go reprezentować. Zgodnie z przepisami, co do zasady, ta funkcja jest przewidziana dla adwokata lub radcy prawnego, jako osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Tymczasem zakres problemów, w których wykwalifikowany prawnik może pomóc, jest znacznie szerszy.

Porady prawne

Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, to każdy z nas, prędzej lub później, spotka się z określonym problemem prawnym. Tak, jak w przypadku wielu innych kwestii, z pewnością będziemy szukać odpowiedzi w Internecie. Należy jednak mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku jest to sprawdzone i wiarygodne źródło informacji! Nie każdy tekst jest pisany przez osobę z wykształceniem prawniczym. Ponadto, trudno zweryfikować, czy uzyskana na forum lub portalu społecznościowy porada opiera się na aktualnych przepisach.

Jeśli chcemy mieć pewność, że udzielona pomoc prawna w pełni uwzględnia obecny stan prawny oraz naszą sytuację faktyczną, najlepiej udać się do kancelarii. Wybierając doświadczonego specjalistę możemy mieć pewność wszechstronnego rozpatrzenia naszego problemu. Adwokat lub radca prawny nie tylko dokładnie nas wysłucha i dokona dogłębnej analizy sytuacji. Przede wszystkim wskaże wszelkie możliwe rozwiązania oraz zwróci uwagę na ewentualne zagrożenia.

Sporządzanie i konsultowanie umów

Każdego dnia zawieramy umowy, chociaż nawet o tym nie wiemy. Oczywiście, większość z nich to nieskomplikowane umowy sprzedaży, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy.

Kiedy jednak kupujemy lub wynajmujemy mieszkanie, albo zawieramy umowę o świadczenie konkretnych usług, umowa robi się bardziej skomplikowana. Możemy czuć się zagubieni w jej postanowieniach, które często pisane są niezrozumiałym dla nas językiem. Poza tym, stosowany przez drugą stronę wzór umowy może nie chronić naszych praw w należytym stopniu. Tym samym, możemy zamknąć sobie drogę do wcześniejszego rozwiązania umowy.

W takich sytuacjach z pomocą może przyjść adwokat. Jeśli nie jesteśmy pewni znaczenia umowy, albo chcemy, żeby jej treść sporządził wykwalifikowany prawnik, skorzystajmy z usług kancelarii. Profesjonalista wskaże, które z postanowień mogą być dla nas niekorzystne. Ponadto, jeśli tego zechcemy, adwokat może nas reprezentować w negocjacjach przed zawarciem umowy, co często pozwoli uzyskać lepsze warunki.

Egzekucja wierzytelności

Wygranie sprawy w sądzie i uzyskanie wyroku, w którym zasądzono na naszą rzecz określoną kwotę od przeciwnika, to czasami dopiero połowa sukcesu. Jeśli nasz dłużnik nie chce dobrowolnie spełnić świadczenia, niezbędne może okazać się skierowanie postępowania do komornika. Należy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne jest sformalizowane, dla wielu czynności są zakreślone terminy, których nie można przekroczyć.

Również i w takim przypadku warto skorzystać z usług adwokata. Jako profesjonalista, nie tylko wybierze najlepsze sposoby egzekucji, lecz również będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Dzięki stałemu kontaktowi z kancelarią komorniczą, adwokat może szybko reagować na pojawiające się ewentualne problemy.

Inne czynności adwokata

Jak widać, zakres problemów, w których możemy liczyć na pomoc adwokata, jest dosyć szeroki. Poza wymienionymi powyżej, wykwalifikowany prawnik doradzi przy zakładaniu działalności gospodarczej, rejestracji spółki czy fundacji. Na jego pomoc możemy liczyć jeszcze na etapie przedsądowym, kiedy w naszym imieniu wezwie dłużnika do określonego świadczenia albo weźmie udział w negocjacjach.