Istnieje wiele różnorodnych rodzajów grzybów, które mogą atakować rośliny, uszkadzać plony, szybko niszcząc nawet najlepiej utrzymany trawnik czy ogród.

Z pewnością doświadczeni rolnicy będą wiedzieć, że najlepszym sposobem zapobiegania uszkodzeniu roślin przez grzyby jest zastosowanie zapobiegawczego środka grzybobójczego w postaci fungicydu. Gdy choroba ogarnie całe pole, pozbycie się choroby i naprawa uszkodzeń mogą być czasochłonne, kosztowne i trudne, a utrata plonów może prowadzić do niskiej rentowności gospodarstwa.

Jest wiele rodzajów grzybów atakujących rośliny

Zwalczanie grzybów powodujących alternariozę ziemniaka

Stosowanie zapobiegawczych środków grzybobójczych może pomóc w utrzymaniu zdrowych i wolnych od chorób upraw. Fungicydy są używane do zwalczania lub zapobiegania chorobom grzybiczym. Fungicydy działają poprzez zatrzymanie lub zabicie grzyba wywołującego chorobę, co zapobiega infekcji roślin i rozprzestrzenianiu się grzybów po całym polu. Niestety fungicydy nie są w stanie całkowicie wyleczyć trawy lub roślin uprawnych, które zostały już dotknięte zaawansowaną chorobą. Jednakże, jeśli zostaną zastosowane odpowiednio szybko, fungicydy mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby i pomóc roślinom odzyskać zdrowie.

Fungicydy również nie kontrolują ani nie zapobiegają uszkodzeniom trawy lub roślin powodowanym przez owady. Z tego powodu przed rozpoczęciem stosowania oprysków należy sprawdzić, czy uszkodzenie zostało spowodowane przez grzyby, szkodniki lub coś innego. Grzyby są jak chwasty, ponieważ niektóre grzyby występują w różnych częściach kraju. Miejsce występowania grzyba zależy od temperatury, wilgotności i lokalnych upraw, jednak najczęściej atakują plony narażone na nadmiar wilgoci naprzemiennie z suszą i wysokimi temperaturami w lecie. Takie warunki sprzyjają przykładowo rozwojowi alternariozy ziemniaka, gdzie grzyby atakują zarówno liście, jak i bulwy rośliny.

Gdy choroba grzybicza, taka jak alternarioza ziemniaka, ogarnie całe pole, trudno ją usunąć bez pomocy produktu agrochemicznego. Jedynym sposobem na skuteczne usunięcie lub zapobieganie chorobom grzybiczym roślin, korzeni, bulw, lub nasion jest zastosowanie skutecznego fungicydu.